“We are what we repeatedly do, excellence then is not an act, but a habit.”
– Will Durant

Odvetniška družba Lukman o. p., d. o. o.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 810 95 06
Fax: +386 1 810 95 09
E-mail: info@od-lukman.com

Odvetniška družba Lukman o. p., d. o. o.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 810 95 06
Fax: +386 1 810 95 09
E-mail: info@od-lukman.com

Zaupanje

Z našimi klienti gradimo uspešne in dolgotrajne odnose. Zaupajo nam svoje najpomembnejše in kompleksne poslovne zadeve.

Našim strankam zagotavljamo oseben, individualen in učinkovit pravni nasvet v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi.

Uspehi naših strank so tudi naši uspehi.

Fokus

S profesionalnim delom, kritičnim pogledom in izrazito usmerjenostjo k doseganju ciljev želimo uspešno zagotavljati celostne pravne rešitve.

S svojim znanjem, izkušnjami in timskim delom strankam v sodelovanju z njihovimi zaposlenimi pomagamo pri umeščanju pravnih nasvetov v njihovo poslovno okolje.

Izkušenost

Stremimo k zagotavljanju najboljših in učinkovitih rešitev za naše stranke, pri čemer so naša ključna vodila kakovost, celovitost in ažurnost ponujenih storitev.

Odvetniki Odvetniške družbe Lukman imajo sposobnost odkrivanja bistva zadev, ki so nam zaupane dnevno.

Pri reševanju davčnih, ekonomskih in drugih vprašanj specialističnih znanj se povezujemo z vodilnimi zunanjimi strokovnjaki.

Prihodnost

Naša poslovna načela, odličnost, povezanost z zunanjimi strokovnjaki, osebne pobude in odgovornost so jamstvo za naš dolgoročni uspeh.

Področja

Korporativno pravo

Svetujemo podjetjem različnih velikosti. Področja, na katerih svetujemo, vključujejo ustanavljanje in upravljanje družb, pripravo skupščin delničarjev, združitve, delitve in prevzeme družb, prestrukturiranje družb, skladnost s pravili kot tudi vse vrste splošnih gospodarskih poslov družb (vključno z vsemi zadevami pri registraciji podjetij).

Insolvenčno pravo

Naša odvetniška družba celovito svetuje strankam na vseh področjih insolvenčnega prava ter v primeru prestrukturiranja in reorganizacije.

Pravo intelektualne lastnine in IT pravo

Strankam nudimo odvetniške storitve s področja pravic intelektualne in industrijske lastnine, telekomunikacij in informacijske tehnologije.

Medijsko pravo

Strankam svetujemo na področju medijskega prava, tako slovenskim kot tujim medijskim hišam. Svetujemo tudi družbam v zahtevkih zoper medijske hiše.

Gospodarsko in pogodbeno pravo

Svetujemo strankam različnih profilov, od start-up podjetij do večjih slovenskih podjetij in mednarodnih korporacij. Nudimo strankam celoten obseg storitev, povezanih z gospodarskim pravom.

Gospodarski spori, arbitraže in izterjave

Strankam nudimo odvetniške storitve v okviru pogajanj za rešitev izvensodnih sporov in v zavarovanje njihovih zakonitih pravic in koristi pred sodišči, arbitražami in drugimi organi.

Delovno pravo

Vprašanja zaposlovanja in delovnega prava predstavljajo pomembno področje dela naše odvetniške družbe. Nudimo celovito svetovanje nacionalnim in mednarodnim strankam v zvezi z vsemi vidiki dela in delovnega prava.

Konkurenčno pravo

Nudimo odvetniške storitve v okviru transakcij in v postopkih zaradi domnevnih kršitev konkurenčne zakonodaje, ki jih vodijo slovenske ali EU institucije.

Energetika

Na področju energetike združujemo izkušnje, ki smo jih pridobili pri zastopanju strank v pogajanjih ter pred sodišči, z znanjem in razumevanjem poteka energetskih projektov. Naši odvetniki so svetovali pri večjih nacionalnih energetskih projektih.

Nepremičninsko pravo in pravo gradbeništva

Strankam nudimo odvetniške storitve in pravno pomoč na področju pridobitev, odtujitev, financiranju ter oddajanju ali najemu nepremičnin. Strankam ponujamo celovito pravno pomoč pri vprašanjih, povezanih z gradbenim pravom.

Prevzemi in združitve

Naši odvetniki pomagajo pri nacionalnih in čezmejnih transakcijah. Svetujemo in pomagamo pri prevzemih in nakupih družb od pisma o nameri, skrbnega pregleda, pogajanj in priprave pogodbe do izvršitve posla.

Transportno pravo

Strankam nudimo odvetniške storitve in pravno pomoč na področju transportnega prava.

Varstvo osebnih podatkov

Imamo široko paleto izkušenj pri svetovanju strankam iz različnih sektorjev o vseh vidikih regulative in in skladnosti varstva osebnih podatkov in nudenju pomoči pri podpisovanju pogodb o obdelavi osebnih podatkov ter izvozu osebnih podatkov.

Nosilca ekipe

Tomaž Lukman
Principal, odvetnik

Odvetnik Tomaž Lukman, ustanovitelj in principal odvetniške družbe Lukman o. p., d. o. o. je leta 2002 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Po opravljenem pravosodnem izpitu je delal na gospodarskem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, kot pravnik in družabnik svetovalnega podjetja, kjer je vodil zahtevne svetovalne projekte s področja nakupov, prevzemov in združitev družb in v odvetniški pisarni.

Je k doseganju ciljev usmerjen odvetnik z 10 letnimi izkušnjami s področja korporacijskega in obligacijskega prava, združitev in prevzemov, gospodarskih sporov in arbitraže, transakcij, nepremičninskega in delovnega prava.

T: 01 810 95 06
DT: 01 810 95 07
E-mail: tomaz.lukman@od-lukman.com

Mag. Sanda Južnik
Partnerica, odvetnica

Odvetnica Sanda Južnik je leta 2002 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Po opravljenem pravosodnem izpitu leta 2005 je osem let delala v večji slovenski odvetniški družbi, kjer je vodila najzahtevnejše sodne spore in posle s področja gospodarskega prava.

Od leta 2013 dalje je zaposlena v naši odvetniški družbi. Pretežno se ukvarja s korporacijskim in obligacijskim pravom, gospodarskimi spori in arbitražami ter konkurenčnim pravom.

T: 01 810 95 06
DT: 01 810 95 08
E-mail: sanda.juznik@od-lukman.com

Kontakt

Odvetniška družba Lukman o. p., d. o. o.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 810 95 06
Fax: +386 1 810 95 09
E-mail: info@od-lukman.com