Insolvenčno pravo

Naša odvetniška družba celovito svetuje strankam na vseh področjih insolventnega prava ter v primeru prestrukturiranja in reorganizacije.