Prosta delovna mesta:

Sanda Južnik

Odvetnica Sanda Južnik vodi najzahtevnejše sodne spore in posle s področja gospodarskega prava. Pretežno se ukvarja s korporacijskim pravom, konkurenčnim pravom, prevzemi in združitvami, obligacijskim pravom, gospodarskimi spori ter arbitražami.