Prosta delovna mesta:

Gospodarski spori, arbitraže in izterjave

Strankam nudimo odvetniške storitve v okviru pogajanj za rešitev izvensodnih sporov in v zavarovanje njihovih zakonitih pravic in koristi pred sodišči, arbitražami in drugimi organi.